sinaxar 31 august
Distribuie

Sfinții zilei din calendarul ortodox. Sinaxar 31 august: Așezarea în raclă a Brâului Preasfintei Născătoare de Dumnezeu și Sfântul Cuvios Aidan episcopul, întemeietorul mănăstirii din Lindesfarne. Despre acestea pe scurt puteți citi în continuare…

În luna august, în ziua a treizeci și una pomenim Așezarea în raclă a Brâului Preasfintei Născătoare de Dumnezeu

Cinstitul Brâu al Preacuratei Maicii lui Dumnezeu, cel adus în Constantinopol într-un sicriaș de aur cu pecetluire împărătească, a fost pus în biserica pe care dreptcredinciosul împărat Teodosie cel Tînăr o zidise în numele Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, la locul ce se numea Halcopratie, adică „tîrgul de aramă”. După mulți ani, pe vremea împărăției lui Leon, femeia lui, Zoe, era supărată de duhul cel necurat. Pentru aceea, împăratul și rudele lui aveau mîhnire; deci se făceau multe rugăciuni către Dumnezeu pentru împărăteasa care pătimea.

Odată i s-a arătat o vedenie dumnezeiască, spunîndu-i că de se va pune pe dînsa Brîul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, va lua tămăduire. Împărăteasa a spus această vedenie bărbatului ei, împăratul Leon, și îndată împăratul a rugat pe patriarh și a dezlegat pecetea, apoi s-a deschis sicriul și s-a aflat întreg cinstitul Brîu al Preacuratei Maicii lui Dumnezeu, nici cîtuși de puțin vătămat de vechimea vremii, și l-a sărutat pe el cu cucernicie. Cînd patriarhul l-a întins pe el deasupra împărătesei, îndată s-a scăpat de chinuirea diavolească și a cîștigat desăvîrșit tămăduirea bolii sale.

Atunci toți cu bucurie au preamărit pe Hristos Dumnezeu și pe Preacurata Maica Lui cîntînd cîntări de mulțumire; iar cinstitul Brîu punîndu-l într-aceeași raclă de aur, l-a pecetluit cu pecetea împărătească, și a așezat prăznuire întru cinstea Preasfintei Fecioare Născătoare de Dumnezeu, întru aducerea aminte de minunea ce s-a făcut cu sfîntul ei Brîu, prin singurul darul acela, și prin milostivirea și iubirea de oameni a Aceluia ce S-a născut dintr-însa, adică lui Hristos Dumnezeul nostru.

Tot în această zi pomenim pe Sfântul Cuvios Aidan episcopul, întemeietorul mănăstirii din Lindesfarne

Sfântul Aidan s-a născut în Irlanda în ultima parte a secolului al VI-lea. A fost tuns călugăr la Iona (în Scoția) în comunitatea creată mai devreme de Sf. Columba ca un ostrov sfânt și pământ neîntinat pentru evanghelizarea Britaniei.

Sfântul Aidan a fost ales să evanghelizeze Northumbria datorită felului său dăruit și blând de a învăța pe alții. A fost hirotonit episcop și trimis în Northumbria. A sosit la Lindesfarne în anul 635, făcând din locul acesta un al doilea ostrov sfânt pe coasta opusă a Britaniei, care deveni reședința sa episcopală. A creștinat pe păgânii locului. Uneori întâlnea ganguri rivale de tineri gata să se ia la bătaie. Le propovăduia Evanghelia întru Pace și ei își lăsau jos armele, erau botezați și se făceau mănăstirești.

Sfântul Aidan ținea la tradițiile răsăritene, care erau regula în Irlanda. El învață și practică cele mai stricte rânduieli ale postului, data Paștelui răsăritean și natura colegială a regulii bisericești, preferând episcopilor pe stareți.

De multe ori, Regele Oswald avea să îl însoțească pe Sf. Aidan în peregrinările sale de evanghelizare a ținuturilor rurale, servindu-i ca interpret. Sfântul Aidan învață, predica și încuraja în permanență, dar conducea prin exemplu. Era cunoscut pentru asceză și pentru milostenia sa. Regele Oswin îi dădu un cal frumos pentru a-i fi de ajutor. Aidan îl dădu cu toată splendoarea harnașamentului său, unui milog care cerea de pomană. A folosit o parte din ce primea pentru a elibera sclavi din sclavie. Unii dintre aceștia deveniră discipolii săi.

Sf. Aidan trimise propovăduitori peste tot prin Anglia și până în Olanda, ridicând mănăstiri. El a tuns și primul călugăr în Northumbria, Hieu. De asemenea a convins-o pe Hilda să rămână în Anglia și a sprijinit-o în munca ei de ridicare a mănăstirilor de maici peste tot prin Anglia.

Acest episcop cu frica lui Dumnezeu a înfăptuit toate acestea și încă multe altele în numai șaisprezece ani. A trecut la odihnă întru Domnul în ziua de 31 august 651. A fost imediat salutat ca „Apostolul Northumbriei”. A fost înmormântat la Lindesfarne.

În 664, când mănăstirea Lindesfarne a căzut sub presiunea Romei și a acceptat Sinodul de la Whitby, Sf. Colman a luat moaștele Sf. Aidan și s-a retras la Iona, care a rămas un bastion al Creștinătății Celte.

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Distribuie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *