sinaxar 31 iulie
Distribuie

Sfinții zilei din calendarul ortodox. Sinaxar 31 iulie: Sfântul și dreptul Evdochim și Sfântul și dreptul Iosif din Arimateea. Despre viețile lor pe scurt puteți citi în continuare…

În luna iulie, în ziua treizeci și unu, pomenim pe Sfântul și dreptul Evdochim

Sfântul Evdochim a trăit pe vremea împărăției lui Teofil, urâtorul lui Hristos și luptătorul împotriva Sfintelor icoane, și era cu neamul din Capadochia, tatăl lui având strălucita dregătorie de senator al împărăției. Cu acest fel de stare, fericitul Evdochim a fost dat la învățătură, gustând bucuria de a cunoaște adevărul. De asemenea, mult se sârguia să se facă locaș curat al Dumnezeului celui viu, dar nu locuia în pustie, ci în vâltoarea lumii, unde clocotesc atâtea patimi. Cu multă și neîncetată sârguință se silea, apoi, ziua și noaptea, în citirea dumnezeieștilor Scripturi, veselindu-se cu această îndeletnicire, mai mult decât se desfătau cei de o vârstă cu el, la ospețe, la jocuri și la cântece. Zadarnic se sfătuiau prietenii și cunoscuții să-l ia cu ei la petreceri și desfătări lumești; el rămânea statornic felului său de trai, de viață curată, de rugăciune și de binefaceri.

Ca la multă înțelepciune, pe care o agonisise el, a adăugat milostenia și dragostea pentru cei în suferință. Și se purta ca un tată al săracilor și ca un ocrotitor al văduvelor și orfanilor, dând îmbrăcăminte celor goi, hrană celor flamânzi, mângâiere celor îndurerați.

Pentru faptele lui cele bune și pentru sfânta lui înțelepciune, s-a învrednicit de multă cinstire din partea împăratului Teofil, și, peste așteptările lui, împăratul i-a încredințat înalta dregătorie de conducător al oștilor împărătești din Capadochia. A trăit ani puțini, mutându-se la Domnul în tânăra vârstă, dar, până la sfârșitul vieții sale, fericitul a fost cu adevărat cumpănă și canon, păzind dreptatea, ajutând pe văduve și pe cei săraci și făcând multă milostenie în toate zilele și, în scurte cuvinte, viețuind dumnezeiește. La vremea sfârșitului său, trupul fericitului Evdochin a fost îngropat în Capadochia, dar, fiind proslăvit de Dumnezeu cu multe minuni, moaștele lui au fost mutate la Constantinopol.

Tot în această zi, pomenim pe Sfântul și dreptul Iosif din Arimateea

Nobilul Iosif acesta a fost un bărbat foarte bogat și membru al Sinedriului evreiesc din vremea Mântuitorului. În taină, el a fost următor al lui Hristos (Matei 27:57, Ioan 19:38).

Iosif și Nicodim au luat Trupul lui Hristos de pe Cruce și l-au așezat în mormântul cel nou al lui Iosif. Pentru aceasta el a fost arestat de către evrei și aruncat în închisoare. Acolo a venit la el Domnul Cel înviat, Care l-a întărit, dovedindu-i învierea Lui.

După o oarecare vreme evreii l-au scos pe Iosif din închisoare și l-au izgonit din pământul lui strămoșesc.

Sfântul Iosif din Arimatea a călătorit în toată lumea predicând Evanghelia lui Hristos și a adus Vestea cea bună până și în Anglia, unde s-a săvârșit către Domnul.

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Distribuie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *