sfinții zilei 6 decembrie
Distribuie

Sfinții zilei de 6 decembrie: Sfântul Ierarh Nicolae, arhiepiscopul Mirelor Lichiei făcătorul de minuni. Despre viața lui pe scurt, puteți citi în continuare…

În această lună, în ziua a șasea, pomenim pe Sfântul Ierarh Nicolae. El a trăit pe vremea tiranilor împărați Dioclețian și Maximilian (284-305) și a strălucit mai înainte în viața pustnicească și, pentru nespusa lui bunătate, a fost făcut arhiereu. Și, fiind cu frica lui Dumnezeu, cinstind creștinătatea și propovăduind cu îndrăzneală și cu glas slobod dreapta credință, a fost prins de mai marii cetății Lichiei și dându-l la osândă și la cazne l-au închis în temniță, împreună cu alți creștini. Și de vreme ce marele și bine credinciosul Constantin, din voia lui Dumnezeu, s-a făcut împărat al romanilor, cei ce erau închiși au fost sloboziți din legături și, cu ei împreună, a fost slobozit și marele Nicolae. Și, mergând la Mira, n-a trecut multă vreme și s-a strâns de către marele Constantin, întâiul Sinod de la Niceea, la care a luat parte și minunatul Nicolae.


Și i s-a dat lui darul facerii de minuni, precum arătă istoria vieții sale. Scos-a din temniță pe trei oameni năpăstuiți, care prinzând de veste că sunt osândiți pe nedrept, au chemat pe Sfântul în ajutor, că, precum a izbăvit pe cei din Lichia, așa și pe dânșii să-i izbăvească. Pentru aceasta, dar, Sfântul Nicolae, ca unul ce era grabnic și fierbinte spre ajutor, s-a arătat în vis împăratului Constantin și eparhului Avlavie. Pe acesta l-a mustrat pentru pâra nedreaptă ce făcuse oamenilor la împăratul, iar pe împărat l-a înștiințat cu amănuntul, arătându-i că erau nevinovați, pârâți din pizmă. Și așa prin visul acesta i-a izbăvit din primejdia tăierii.


Și alte multe minuni făcând, păstorea dumnezeiește pe dreptcredinciosul său popor. Deci, venind la adânci bătrânețe, s-a mutat către Domnul, neuitând, nici după moarte, turma sa, ci în toate zilele dând cu îndestulare ale sale faceri de bine celor lipsiți și izbăvindu-i de tot felul de primejdii și de nevoi. Încă și până astăzi, Dumnezeu, prin mijlocirea lui, lucrează minuni și cei ce-l roagă cu adevărată și neîndoită credință, nu numai mici binefaceri, ci și minuni mari dobândesc. Din anul 1087, luna mai în 9 zile moaștele Sfântului Nicolae se află la Bari, în sudul Italiei, luate din Mira, ca să nu cadă în mâinile musulmanilor. Acolo ele sunt în mare cinste din partea credincioșilor, care vin la el, cu credință, din toate părțile creștinătății.


Viața pe larg a Sfântului Ierarh Nicolae o puteți citi aici.


Cu rugăciunile Sfântului Ierarh Nicolae și cu ale tuturor sfinților, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Distribuie