sinaxar 6 ianuarie
Distribuie

Sfinții zilei din calendarul ortodox. Sinaxar 6 ianuarie: sfânta și dumnezeiasca Arătare a Domnului Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos (Epifania sau Boboteaza) Botezul Domnului. Despre aceasta pe scurt, puteți citi în continuare…

În luna ianuarie, în ziua a șasea, se prăznuiește sfânta și dumnezeiasca Arătare a Domnului Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos (Epifania sau Boboteaza) Botezul Domnului


Odată cu Botezul Domnului, prăznuim astăzi, fraților, și sărbătoarea botezului nostru, al fiecăruia dintre noi. Eram niște prunci neștiutori, când am primit Sfântul Botez. Să înțelegem acum, când suntem mari, ceea ce atunci nu puteam înțelege și să primim, printr-o alegere liberă, drumul credinței, pe care, încă din pruncie, Biserica l-a deschis înaintea libertății noastre.


Taina Botezului, fraților, este, precum se știe, cea dintâi din cele șapte Taine ale Bisericii. E Taina fără de care nu poți fi creștin. Mântuitorul a rânduit Taina aceasta după Învierea Sa, când a zis Apostolilor Lui: „Mergând, învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh.” (Matei 28, 19), dar, de fapt, El ne-a pregătit această duhovnicească scăldătoare încă din ziua Botezului Său, de la Iordan. Este Taina prin care ne curățim de păcatul strămoșesc; moare, adică, omul vechi din noi și se naște omul cel nou, prin împărtășirea din harul Sfântului Duh al Domnului, putând a nădăjdui că, prin credință și fapte bune, să ajungă a dobândi mântuirea (Fapte 2, 38). Este lucrarea văzută și nevăzută a nașterii din nou a omului „din apă și din Duh” (Ioan 3, 5).


Sfântul Botez nu poate fi săvârșit decât de Sfinții Apostoli și de urmașii lor, episcopii și preoții. Numai în caz de primejdie de moarte, îl poate săvârși orice mirean botezat, dar și atunci dacă pruncul scapă cu viață – preotul trebuie să-i citească celelalte rugăciuni și să-l facă părtaș și celorlalte Taine, care stau la poarta de intrare a omului în creștinism, adică Taina Sfintei Împărtășanii și Taina Ungerii cu Sfântul Mir.


Unii rătăciți de la dreapta credință a Bisericii Ortodoxe nu recunosc botezul copiilor. Ei socotesc că botezul trebuie făcut la o vârstă mai înaintată (după 16 ani). Aceștia nu țin seama nici de poruncile Sfintei Scripturi (Fapte 14, 14-16, 27-34, 48; I Cor. 1, 16), nici de hotărârile Sfintelor Sinoade (de ex. Sinodul din Cartagina, care prin canonul 124, a hotărât: „Toți cei ce nu vor să primească botezul pruncilor, să fie anatema) și nici de mărturiile Sfinților Părinți.

Noi însă, dreptcredincioșii, la această sfântă prăznuire a Bobotezei, ne ducem cu gândul la ziua sfântului nostru botez, fiecare pentru sine și toți laolaltă, și-L rugăm pe Dumnezeu, de fiecare dată, să ne spele din nou, duhovnicește, de toate pornirile firii noastre păcătoase, omorând pe omul cel vechi din noi, și să ne dăruiască harul, puterea și bucuria să ne simțim și să fim o făptură nouă, cu adevărat, prin harul și prin împreună-lucrarea cu noi a Duhului Domnului nostru Iisus Hristos. Amin.


Despre Botezul Domnului mai pe larg, puteți citi aici.


În Iordan Botezându-Te Tu, Doamne, închinarea Treimii s-a arătat. Că Glasul Părintelui a mărturisit Ție, Fiu Iubit pe Tine numindu-Te; și Duhul, în Chip de Porumbel, a adeverit întărirea Cuvântului, Cel Ce Te-ai arătat, Hristoase Dumnezeule și lumea ai luminat, Slavă Ție.

Distribuie