sinaxar 7 iulie
Distribuie

Sfinții zilei din calendarul ortodox. Sinaxar 7 iulie: Sfântul Cuvios Toma din Meleon; Sfânta Mare Muceniță Chiriachi; Sfântul Cuvios Acachie sinaitul; Sfântul Mucenic Peregrin și cei împreună cu el și Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Vlahernskaya” (Vlahernitissa). Despre viețile lor pe scurt puteți citi în continuare…

În luna iulie, în ziua a șaptea, pomenim pe Sfântul Cuvios Toma din Meleon

Cuviosul Toma, din începutul vieții sale, a fost ostaș mare și slăvit; pe de o parte pentru bogăția sa, iar pe de alta, pentru vitejia ce o avea. El era puternic cu trupul și viteaz în războaie, pentru că de multe ori a biruit cetele potrivnicilor. Deci, iubind pe Hristos, a lăsat lumea cu toată gîlceava ei și s-a îmbrăcat în chipul monahicesc, asemănîndu-se sărăciei și smereniei Domnului său. Deci, înconjurînd locașurile monahicești, pe la nevoitorii cei plăcuți ai lui Dumnezeu întru pustnicie, s-a nevoit spre săvîrșirea faptelor bune. Iar cînd a voit să meargă în pustie pentru desăvîrșita nevoință și liniște, un stîlp de foc mergea noaptea înaintea lui și Sfîntul Prooroc Ilie i se arăta, povățuindu-l prin sînurile pustiei. El a fost povățuit de niște învățători ca aceștia spre alt Carmel, în muntele Malein, unde viețuia cu Dumnezeu și se învrednicea de dumnezeiești descoperiri și vedenii.

Astfel, precum mai înainte în lume biruia cu vitejie pe vrăjmașii cei văzuți, tot așa și după lepădarea de lume, în viața cea pustnicească, taberele cele nevăzute ale duhurilor celor rele, cu rugăciunea cea neîncetată ca și cu o sabie ascuțită, le surpa și le izgonea. Dar, deoarece deasupra muntelui era cetatea și făclia stînd sus și strălucind la lumina cerului, nu era cu putință a se ascunde. De aceea, Cuviosul Toma nu s-a tăinuit în muntele cel pustiu, în care, prin sfințenia sa, ca o stea luminoasă a răsărit și a strălucit spre cele pămîntești. Deci, fiind aflat de oameni, s-a făcut lumină celor întunecați și liman celor ce alergau la dînsul; pentru că, luînd de la Dumnezeu puterea facerii de minuni și darul cel tămăduitor, vindeca cu minune toate bolile. Orbilor le dădea vederea, șchiopilor, buna umblare și chiar scotea izvor de apă cu rugăciunea. Dar nu numai în viața sa a făcut multe minuni, ci și după mutarea sa către Dumnezeu se săvîrșeau minuni la cinstitele lui moaște; pentru că de toate neputințele și bolile cele netămăduite mai presus de fire, se dădeau grabnice vindecări celor ce veneau și se închinau cu credință. Asemenea, izgonea duhurile cele necurate din oameni cu rugăciunile cele sfinte și cu darul lui Hristos, Dumnezeul nostru. Amin.

Tot în această zi, pomenim pe Sfânta Mare Muceniță Chiriachi

În zilele împăratului Dioclețian, la anul 282, era un creștin, anume Dorotei, împreună cu soția sa, care se chema Evsevia. Aceștia, fiindcă erau fără de fii, se rugau lui Dumnezeu ca să le dea rod și fiu, făgăduind să dăruiască iarăși Lui pe copilul ce se va naște. Deci, a ascultat Dumnezeu rugăciunea lor și au născut un prunc de parte femeiască în ziua de duminică, lucru pentru care au și numit-o pe pruncă Chiriachi, ce înseamnă duminică. Și au hrănit-o cu învățătura și cuvîntul Domnului, după Apostolul Pavel, și au păzit-o pe fecioară curată, fiindcă făgăduiseră a o afierosi lui Dumnezeu.

Cînd păgînul Dioclețian a ridicat prigoană asupra creștinilor, atunci au fost pîrîți și născătorii sfintei împreună cu dînsa la tiran, cum că sînt creștini. Acesta, cercetînd pe părinții sfintei, i-a bătut și i-a trimis la ducele Iust, ce se afla în părțile Militinei, în Armenia cea mică. Pe Chiriachi a trimis-o la cezarul Maximian, care se afla în Nicomidia. Maximian, cercetînd pe muceniță și aflînd-o tare în credința în Hristos, a poruncit de au bătut-o mult. Și de vreme ce sfînta se ruga, pentru aceasta tiranul se mînia asupra ostașilor ce o chinuiau pe muceniță. Atunci a zis sfînta către Maximian: „Nu te înșela, Maximiane, căci niciodată nu mă vei birui, căci harul lui Dumnezeu îmi este în ajutor!” Atunci Maximian a trimis pe sfînta la Ilarion, stăpînitorul Bitiniei.

Ilarion, cercetînd pe muceniță, a dus-o în capiștea idolilor. Acolo, rugîndu-se sfînta, s-a făcut cutremur mare, încît s-au zdrobit idolii și s-au făcut praf. După aceasta, a urmat și o furtună de vînt, care a împrăștiat praful idolilor și un fulger a ars fața stăpînitorului Ilarion, care, căzînd din scaun, a murit.

Venind alt stăpînitor în locul lui și fiind înștiințat de acestea, a hotărît ca sfînta să fie supusă la felurite chinuri, din care a rămas nevătămată. Atunci a stătut stăpînitorul la judecată și a dat asupra sfintei hotărîrea să fie ucisă afară din cetate, prin tăierea capului.

Auzind Chiriachi această hotărîre, a cerut vreme să se roage. După ce s-a rugat mult, a învățat pe creștinii cei ce-i urmaseră dreapta credință. Apoi, culcîndu-se pe pămînt, și-a dat sufletul în mîinile lui Dumnezeu; mergînd ostașii aproape de dînsa, vrînd să-i taie capul, dar văzînd-o moartă, s-au spăimîntat. Deci, s-a făcut glas dumnezeiesc către dînșii: „Mergeți, fraților, și propovăduiți măririle lui Dumnezeu!” Iar ostașii, întorcîndu-se, au slăvit pe Dumnezeu.

Tot în această zi, pomenim pe Sfântul Cuvios Acachie sinaitul

Acest cuvios părinte al nostru a trăit la Muntele Sinai și este cel despre care vorbește Sfântul Ioan Scărarul (prăznuit la 30 martie și în Duminica a 4-a din Postul Mare) în cartea sa „Scară raiului”, treaptă a patra.

Tot în această zi, pomenim pe Sfântul Mucenic Peregrin și cei împreună cu el

Sfinții Mucenici Peregrin, Luchian, Pombie, Isihie, Papia, Saturnin și Ghermano erau din Italia. Din pricina prigoanei ce se făcea de Traian, au venit la Dirahia, unde, văzând pe Sfântul episcop Astie spânzurat pe cruce, și fericindu-l, au fost prinși de ostași. Mărturisind că sunt creștini, au fost aruncați în Marea Adriatică, din porunca antipatului Agricolae. Si așa au luat cununa muceniciei.

Iar moaștele lor, scoțându-le marea afară, le-a ascuns în nisip. După ce au trecut 70 de ani, s-au arătat episcopului Alexandriei, care, luându-le, le-a îngropat cu cinste, făcând deasupra lor o biserică.

Tot în această zi, pomenim Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Vlahernskaya” (Vlahernitissa)

Icoana Maicii Domnului Vlahernskaya este prăznuită pe 2 iulie (Așezarea veșmântului Născătoarei de Dumnezeu în Vlaherne), pe 7 iulie și în sâmbăta a cincea din Postul Mare (Sâmbăta Imnului Acatist).

Această icoană a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu a fost descoperită la Ierusalim de împărăteasa Evdochia, în timpul vieții Sfântului Eftimie cel Mare (prăznuit pe 20 ianuarie), în vreme ce Sfântul Iuvenalie (prăznuit pe 2 iulie) era Patriarh al Ierusalimului. Sfânta icoană a fost adusă la Constantinopol, unde Sfânta Împărăteasă Pulheria a așezat-o în Biserica din Vlaherne, acolo unde era păstrat și Veșmântul Născătoarei de Dumnezeu (prăznuit pe 2 iulie).

Această sfântă icoană este de tip Hodighitria (Îndrumătoarea). De aceea, icoana mai este numită și icoana Maicii Domnului Hodighitria din Vlaherne sau icoana Maicii Domnului „Cea care arată calea” din Vlaherne.

În anul 626, Patriarhul Serghie al Constantinopolului (610-631) a purtat icoana Domnului Vlahernskaya în procesiune pe zidurile Constantinopolului, atunci când orașul a fost asediat de avari.

În amintirea acestei izbânde și a altora care au fost câștigate prin mijlocirea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, a fost stabilită o sărbătoare anuală în sâmbăta a cincea a Postului Mare (Sâmbăta Imnului Acatist al Maicii Domnului). Prima prăznuire a avut loc în Biserica din Vlaherne, Constantinopol. În secolul al IX-lea, sărbătoarea a fost inclusă în Tipicul cel Mare al Sfântului Sava cel Sfințit de la Mănăstirea Studion. Mai târziu, această sărbătoare a fost introdusă și în Triod, și a devenit universală pentru Biserica Ortodoxă.

După căderea Constantinopolului în anul 1453, icoana Maicii Domnului din Vlaherne a fost mutată în Sfântul Munte Athos.Icoana a stat în Athos până în anul 1654, când a fost trimisă de călugării din Sfântul Munte la Moscova, în semn de mulțumire pentru Țarul Alexei Mihailovici.

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Distribuie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *