sinaxar 8 aprilie
Distribuie

Sfinții zilei din calendarul ortodox. Sinaxar 8 aprilie: Sfinții Apostoli Irodion, Agav, Ruf, Asincrit, Falegont și Ermie, din numărul celor șaptezeci și Sfântul Ierarh Celestin, episcopul Romei. Despre viețile lor pe scurt puteți citi în continuare…

În luna aprilie, în ziua opt, pomenim pe Sfinții Apostoli Irodion, Agav, Ruf, Asincrit, Falegont și Ermie, din numărul celor șaptezeci

Sfîntul Apostol Irodion era de neam din Tarsul Ciliciei, ruda Sfîntului Apostol Pavel și slujitor al Sfinților Apostoli în toate. El a fost pus episcop de dînșii al Neopatarelor și pe mulți din elini i-a întors prin sfînta lui învățătură la Hristos. Pentru acest lucru pizmuindu-l evreii, au năvălit asupra lui împreună cu slujitorii de idoli și l-au muncit tare, căci unii îl băteau pe Sfîntul Irodion, unii cu pietre îi sfărîmau gura, iar alții cu lemne îl loveau peste cap. După aceea cu un cuțit a fost lovit, fiind ca și mort scăldat în sînge. Socotind că a murit, l-au lăsat și s-au dus, dar Sfîntul Apostol, cu darul lui Dumnezeu rămînînd viu, a propovăduit după aceea Cuvîntul Domnului în Roma, împreună cu Sfîntul Apostol Petru.

Sfîntul Apostol Pavel, scriind de la Corint Epistola către romani, a pomenit despre Sfîntul Irodion, care era pe atunci în Roma lîngă Sfîntul Petru, zicînd: Închinați-vă lui Irodion, ruda mea. Cînd Sfîntul Petru a fost răstignit, atunci Sfîntul Irodion, după mărturia lui Metafrast, a fost tăiat împreună cu Sfîntul Olimp și cu mulțime de credincioși.

Sfîntul Apostol Agav, a fost plin de proorocescul dar. Despre el vorbesc Faptele Apostolilor astfel: S-au pogorît din Ierusalim prooroci în Antiohia și, sculîndu-se unul dintre dînșii cu numele Agav, arăta cu duhul, că avea să fie foamete mare în toată lumea, care a și fost pe vremea lui Claudie Cezarul. Și iarăși în Cezareea Sfîntul Agav a spus mai dinainte Sfîntului Apostol Pavel, pătimirile cele ce avea să le aibă în Ierusalim. Luînd brîul lui Pavel și legîndu-și mîinile și picioarele sale, a zis: Așa grăiește Duhul Sfînt: pe bărbatul al căruia este brîul acesta, așa îl vor lega în Ierusalim iudeii și-l vor da în mîinile neamurilor. Sfîntul Agav a propovăduit pe Hristos în părțile ce i se orînduiseră lui și pe mulți a întors la Hristos Dumnezeu.

Sfîntul Apostol Ruf, despre care grăiește Sfîntul Pavel, în Epistola către Romani, zicînd: Închinați-vă lui Ruf celui ales întru Domnul, a fost episcop în Teba din Elada.

Sfîntul Apostol Asincrit se pomenește în aceeași Epistolă a lui Pavel către Romani, că a fost episcop în Iraclea, în părțile Asiei.

Despre Sfîntul Apostol Falegont se pomenește în aceeași epistolă că a fost episcop în Maratoni, cetatea Frachiei.

Despre Sfîntul Apostol Ermie se pomenește în aceiași epistolă, că a fost episcop în Dalmația.

Toți acești apostoli din numărul celor 70 au propovăduit în lume bunavestire a lui Hristos, aducînd pe cei necredincioși la adevărata credință și munciți fiind în multe feluri de către iudei și de elini, s-au sfîrșit.

Tot în această zi, pomenim pe Sfântul Ierarh Celestin, episcopul Romei

Acest sfânt era pe vremea lui Teodosie cel Tânăr în Biserica Romei celei vechi, bine sporind cu viața și cu cuvântul. Prin care s-a învrednicit și de scaunul arhieresc, mutându-se din viață papa Zosima. Deci acest Celestin, zicând și făcând toate pentru Tradițiile apostolești și părintești, a caterisit pe răucredinciosul Nestorie, mustrându-l prin epistolă și lepădând hulele lui cele urâte împotriva lui Dumnezeu și făcându-se împreună-lucrător cu fericitul Chiril, la caterisirea aceluia, și multe alte isprăvi lucrând vrednice de cuvânt și de pomenire, s-a ridicat cu pace din cele de aici, și s-a mutat la viața cea neîmbătrânitoare și fericită.

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește. Amin.

Distribuie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *