spovedania celor căsătoriți
Distribuie

Mărturisesc Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Preacuratei Sale Maici, tuturor sfinților Săi și sfinției voastre, părinte, toate păcatele mele sufletești și trupești făcute din copilărie, din anii tinereții, de Ia căsătorie și de Ia ultima mea spovedanie până acum:

De când mă știu pe lume și din anii copilăriei până acum, În păcate m-am născut, În păcate am copilărit, În păcate mi-am cheltuit tinerețea și În păcate am trăit până astăzi, netemându-mă de Dumnezeu și nesilindu-mă să-mi cunosc și să-mi plâng păcatele, să Ie mărturisesc cu căință și cu lacrimi, să Ie părăsesc și În locul lor, cu ajutorul Duhului Sfânt, să pun Început de pocăință creștinească, cum ne poruncește Însuși Fiul Iui Dumnezeu, zicând: Pocăiți-vă, că s-a apropiat împărăția cerurilor (Matei 3, 2).


Căci din fragedă copilărie am fost rău (rea), neascultător de părinți, mândru, ambițios, îndărătnic, tăcând În toate numai voia mea, neiubind pe Dumnezeu, nici Biserica, nici sfânta rugăciune, nici faptele bune. Ci, dimpotrivă, am iubit numai păcatul și pofta cea rea, fiind robit din pruncie de cugetele desfrânării, de răutate, de mânie, de lăcomie, de furt, de minciună și de toate cele pământești.


La biserică nu mergeam regulat cu părinții, Ia școală eram certăreț, Ia rugăciune leneș, Ia post și Ia metanii foarte greu mă plecam, iar Ia spovedanie și Ia Sfânta Împărtășanie mă duceam rar, silit de părinți.


Când aveam peste zece ani furam bani de Ia părinți, mă băteam cu copiii de vârsta mea, Încercam să păcătuiesc cu fetele, Înjuram de cele sfinte și Învățam să fumez.


Iar când m-am tăcut puțin mai mare, am început să fac păcatul onaniei (malahiei), care m-a stăpânit până m-am căsătorit. Încă nici nu I-am mărturisit Ia duhovnic și m-am Împărtășit cu nevrednicie. Înainte de armată am fost ispitit să cad În desfrânare, și am căzut cu o fată (sau mai multe), iar după armată am căzut cu totul în cumplitul păcat al desfrânării, păcătuind cu mai multe fete, păzindu-le să nu rămână gravide, lăsând pe una însărcinată și Îndemnând-o să avorteze copilul, smintind pe mulți și supărând pe Dumnezeu și pe părinți cu păcatele mele.

Iar de când m-am căsătorit și până acum am pe conștiință următoarele păcate:


– Nu iubesc pe Dumnezeu din toată inima mea și cu toată credința și puterea mea;


– Nu slăvesc pe Dumnezeu Cel în Treime Închinat și preamărit, Care a tăcut cerul și pământul;


– Nu mulțumesc lui Dumnezeu ziua și noaptea pentru că m-a născut pe lume din părinți ortodocși și m-a luminat prin baia Sfântului Botez;


– Nu mulțumesc lui Dumnezeu cu lacrimi de recunoștință că mi-a dat viață, suflet, credință, sănătate și mi-a adăugat anii până astăzi, ca să mă pot pocăi;


– Am slăbit în credință și m-am îndoit de existența lui Dumnezeu;


– În tinerețe am zis chiar că nu există Dumnezeu, devenind ateu. Am îndemnat și pe alții să nu creadă, i-am aruncat în îndoială, am citit cărți ateiste, hulitoare de Dumnezeu și nu am voit să cer sfatul și ajutorul moral al preoților și oamenilor credincioși;


– În tinerețe am oprit soția și copiii să meargă la biserică, să postească, să se spovedească și să se unească cu Hristos prin Sfintele Taine;


– În locul cărților ortodoxe creștine am citit cărți de altă religie și am adus în casă cărți de filosofie păgână, cărți de gândire asiatică și cărți sectare, smintind pe mulți cu necredința mea;

– Am înjurat din copilărie de cele sfinte, hulind pe Dumnezeu, i-am deprins să înjure și pe copiii mei și am smintit pe mulți cu acest greu păcat;


– Am fost la adunări sectare și am zis că și sectele creștine sunt bune;


– Am primit în casă misionari sectanți și am citit cărțile lor, le-am dat și altora să le citească, spre osândă și sminteală;


– M-am mâniat și am urât pe părinți, pe soție și pe copii, pe rude, pe vecini, pe cei ce mi-au făcut rău și nu i-am iertat multă vreme, nici eu nu mi-am cerut iertare de la ei; ba chiar și acum țin mânie pe unii din ei;


– N-am iubit pe aproapele meu după putere: părinți, frați, rude, vecini, binefăcători, bolnavi, cerșetori etc., cum ne poruncește Mântuitorul Hristos în Sfânta Evanghelie;


– Urăsc pe cerșetori, pe săraci și pe cei ce-mi fac nedreptate, dorindu-le moarte și osândă;


– M-am deznădăjduit de viață, din cauza necazurilor și a păcatelor mele, și chiar am voit să mă sinucid, spre veșnica mea pierzare;


– M-am Îndoit în puterea Sfintei Cruci, în sfințenia icoanelor și în fecioria Maicii Domnului, ascultând hulele sectanților;


– M-am îndoit uneori în sfințenia Dumnezeieștilor Taine și în puterea Sfintei Liturghii și nu le-am prețuit cum se cuvine;


– Ca student(ă), am practicat: yoga, zen, arte marțiale, magie, spiritism, hipnotism și am studiat filosofia hindusă, științele oculte, teosofia, masoneria și unele cărți de propagandă religioasă a noilor mișcări apărute: bahai, Noua Eră etc. și am crezut in reîncarnarea sufletelor, care anulează învierea;

– Am fost la vrăjitoare să-mi prezică viitorul, să-mi aleg soția (soțul), să mă răzbun pe dușmani, să câștig bani și chiar am practicat și eu vrăjitoria, ghicitul (in cafea, în bobi, în cărți de joc etc.), spiritismul, hipnoza, iluzionismul și am invocat spiritele celor morți;


– M-am certat cu soția, cu rudele, cu vecinii, de la avere și moștenire, i-am dat în judecată și nu vreau să-i iert până la moarte;


– Nu mă mustră conștiința pentru păcatele mele, n-am lacrimi de pocăință, sunt foarte împietrit Ia inimă și nu mă căiesc de toate câte am făcut;


– Am ucis oameni prin defăimare și clevetire, râzând de ei sau mințind împotriva lor;


– Am desfrânat cu soția peste fire, înainte și după căsătorie, și am păzit-o să nu facă copii;

– Am obligat soția să avorteze, ucigând mulți prunci nevinovați prin pază sau prin medicamente; Ca femeie, am avortat fără voia soțului și a preotului, ucigând atâția copii in viață:


– Am îndemnat și pe alte femei, fiice, rude, vecine și prietene să-și avorteze copiii, netemându-mă de pedeapsa lui Dumnezeu. M-am păzit să nu mai nasc copii, cu voia sau fără voia sorului, și am fost operată pentru a nu mai face copii:


– Am făcut preadesfrânare, păcătuind cu mai mulți bărbați și chiar cu rude;


– Am născut copii din desfrânare cu alți bărbați și i-am abandonat, i-am dat Ia casele de copii, i-am dat Ia străini pe valută sau i-am ucis pe ascuns, ca să nu știe lumea păcatele mele și nu am mărturisit aceste crime Ia duhovnic;


– Ca bărbat, am păcătuit cu mai multe femei, căsătorite, necăsătorite sau văduve, am violat chiar și fete minore și am făcut sodomie și alte cumplite păcate ale desfrânării, pierzându-mi sănătatea, cinstea și sufletul și nu le-am mărturisit Ia duhovnic niciodată, de rușine;


– Am desfrânat cu rude apropiate, făcând amestecare de sânge, ba am căzut Ia tinerețe în păcat cu o soră după trup și cu animale și, de rușine, n-am mărturisit aceste grele păcate;


– Am căzut în desfrânare cu femei (bărbați) necreștine, am născut copii cu ele și nu i-am botezat creștinește;


– Am păcătuit cu soția înainte de cununie, lăsând-o gravidă și apoi am obligat-o să avorteze;


– Am divorțat de prima și a doua soție, din motive necanonice, din minciună, gelozie, desfrânare, ură, răzbunare etc. și am trăit în concubinaj cu multe femei;


– Am furat de Ia biserici icoane, obiecte sfinte, bani etc., spre a mea osândă și nu mi-am mărturisit acest păcat strigător la cer;

– Am făcut casa mea casă de desfrânare și de ucidere a copiilor, prin injecții și avort, casă de păcate, de beții și am privit filme pornografice, adunând Ia mine pe mulți tineri, bătrâni și fete și îndemnându-i Ia desfrâu;


– Am oprit plata lucrătorilor și săracilor și nu am dat înapoi împrumutul;


– Am furat bani, haine, alimente, materiale etc. de Ia văduve, săraci, vecini și de Ia magazine, de Ia spitale și casele de copii orfani și handicapați, lăcomindu-mă pentru avere, spre a mea veșnică osândă;


– Am bătut pe alții de moarte, Ia beție sau Ia mânie, voind chiar să-i ucid, neiertându-i creștinește mulți ani; încă nici acum nu i-am iertat;


– Am vândut alimente stricate sau vechi, am pus apă în lapte și în vin, ca să câștig bani mai mulți, am dus daruri rele la altar, am furat din biserică și din curtea cimitirului și am fost martor mincinos Ia proces pentru bani sau din răzbunare;


– Am smintit pe copii, pe tineri și pe mulți oameni cu faptele și cu răutățile mele, îmbătându-mă, mâniindu-mă, furând sau dansând;


– Am lucrat Ia câmp și acasă, în sărbători și Duminica, am jucat Ia cârciumi și la nunți, în sărbători și în timpul Sfintei Liturghii. Am căzut în desfrânări spre marile sărbători, Duminica, în posturi și în timpul sfintelor slujbe, netemându-mă de pedeapsa lui Dumnezeu;


– Nu am vrut să plătesc pensie pentru copiii mei din căsătoria canonică și din concubinaj, mințind că nu ar fi copiii mei și am câștigat procesul în favoarea mea prin bani, relații și corupție;


– Citesc cărți erotice și reviste pornografice, privesc filme de desfrânare la video și Ia televizor, cu familia, cu prietenii și copiii mei, smintindu-i și îndemnându-i la păcate urâte trupești;


– Țin în casă și Ia locul de muncă imagini necreștine și pornografice cu femei goale, cu animale și cu obiecte de tot felul, în Ioc să pun numai icoane și imagini creștine;


– Am căsătorit copiii mei fără cununie religioasă și i-am sfătuit să nu nască decât unul sau doi copii, iar pe ceilalți să-i avorteze din cauza condițiilor grele de viață de azi;


– Am dat voie și am îndemnat pe fiii mei să divorțeze din motive omenești, pentru avere, pentru locuință, din mândrie și din răzbunare;


– Am dat în judecată pe nedrept pe vecini, pe părinți, pe rude și pe străini pentru moștenire, pentru grădină, pentru bani, pentru că m-au jignit și necinstit pe mine, soția și copiii mei;


– Am pus martori mincinoși Ia tribunal și am dat bani să spună minciuni în locul adevărului, netemându-mă de Dumnezeu. Am câștigat procesele cu mită și daruri, în paguba celor nevinovați;


– Am mers adesea Ia vrăjitoare, Ia cele ce ghicesc și lucrează cele rele cu puterea diavolului, în Ioc să alerg Ia Dumnezeu și Ia preot, prin rugăciune, post și spovedanie;


– Am dat slujbe la catolici, la armeni, Ia creștini de altă lege, și am asistat Ia serviciile lor — botez, nuntă și înmormântări;


– Am stricat casele altora și am ucis multe suflete prin desfrânare, prin judecăți nedrepte, prin furt și minciună, prin calomnie și vrăjitorie;


– Am furat din pădure, de pe câmp, de Ia fabrică, de Ia rude și părinți, am furat de pe șantier, dând mită și tăcând acte false și am adus În casă lucruri, alimente, haine și bani străini, nemunciți de mine;


– M-am îmbogățit din furt, cumpărându-mi mașină și zidindu-mi casă din avere străină;


– Cumpăr ieftin lucruri și alimente obișnuite și Ie vând scump, Îmbogățindu-mă din banii săracilor și ai țăranilor, în timp ce mulți nu au casă, îmbrăcăminte și hrană;

– Vând băuturi de tot felul, mi-am făcut casa cârciumă și Ioc de Întâlniri, de desfrâu, de beție și petreceri;


– Am vândut băuturi alcoolice scumpe Ia cei slabi, bețivi și săraci, adunând averi străine spre veșnica mea osândă și Împingând pe mulți in patima beției;


– Am îmbătat pe oameni și unii s-au bătut și chiar s-au ucis in casa mea;


– Sunt foarte mândru, mă îmbrac luxos, cu haine scumpe, caut să fiu lăudat de toți, uitând că mâine voi muri și voi fi osândit pentru păcatele mele;


– Ca femeie, m-am fardat in tot felul, am purtat haine scurte, mi-am coafat și vopsit părul și prin aceasta am smintit și am tras Ia desfrânare pe mulți bărbați și tineri;


– Am fost ispită pentru tinerii slabi, pentru copiii mei, pentru bărbații desfrânați, Îndemnând pe mulți Ia desfrânare și in cele mai grele păcate;


– Am îndemnat pe fetele mele să păcătuiască fără cununie religioasă, să poarte îmbrăcăminte necuviincioasă, să se căsătorească cu oameni bogați, iar nu credincioși, și să-și avorteze copiii;


– Nu mi-am crescut în frică de Dumnezeu copiii, nu i-am dus la biserică regulat, nu i-am păzit, după putere, de păcatele tinereții, nu i-am dus la spovedanie și la Sfânta Împărtășanie;


– Nu am dat o bună educație religioasă copiilor și chiar soțului meu, lăsându-i după voia lor, nici nu le-am dat cărți de învățătură ortodoxă, din care cauză soțul și copiii nu cred in Dumnezeu sau, deși cred, nu se roagă, nici nu merg la biserică, ba inclină spre secte;


– Sunt zgârcit(ă), nu fac milostenie, nu dau slujbe la biserică, nu port grijă de cei morți și alung săracii de la ușa mea;


– Ca intelectual, încă din anii copilăriei am fost crescut de părinții mei departe de Dumnezeu și de Biserică, căci nu mă duceau la sfintele slujbe, decât la Înviere și nici nu mă trimiteau la spovedanie;


– În anii de liceu m-am îndepărtat mai mult de Dumnezeu, datorită educației ateiste și lipsei totale de catehizare religioasă. Ajungând la vârsta critică de 18 ani, am afirmat că nu există Dumnezeu, că preoții sunt niște amăgitori ai oamenilor și că la biserică merg numai țăranii și bătrânii inculți care nu știu carte; in ultimii ani de liceu am căzut in păcatul onaniei, care m-a stăpânit până la căsătorie; apoi am căzut în desfrânare propriu-zisă cu mai multe fete, din care una sau chiar mai multe au avortat copii;


– Tot în anii de liceu am învățat să fumez, am citit multe cărți necreștine, ateiste, de filosofie, de știință, de artă, de inițiere teosofică și masonică și cărți erotice și pornografice, care m-au înstrăinat tot mai mult de Dumnezeu, neascultând de preoții Bisericii;


– Atât până la căsătorie, cât și mulți ani după căsătorie, nu am crezut în Dumnezeu și am hulit în public și în taină pe Dumnezeu, Biserica și preoții, rămânând departe de Hristos;


– La facultate am fost la fel străin de religie, de biserică, de credința ortodoxă, iubind mai mult studiul, distracțiile, păcatele trupești, desfrânând singur și cu mai multe fete;


– Mi-au plăcut de asemenea plimbările, turismul, in țară și peste hotare, filmele pornografice și practicile yoga, karate, artele marțiale, budismul, teosofia etc., iar la biserică mergeam numai ocazional, la îndemnul altora;


– M-am îndoit mulți ani în credință, nu m-am spovedit nici nu m-am împărtășit cu Sfintele Taine din copilărie, oprindu-mi soția și copiii să meargă la biserică, sau lăsându-i din copilărie în voia lor;


– Nu am dat o educație copiilor mei, din care motiv și-au pierdut credința în Dumnezeu și trăiesc ca și mine în păcate, departe de Hristos;


– Am înjurat de cele sfinte, am fost bețiv, am certat soția, am înșelat-o cu alte femei, am obligat-o să facă avorturi și n-am lăsat-o să meargă la biserică;


– Mi-e rușine și acum să merg la biserică în sărbători ca să nu râdă oamenii de mine și mă tem să fac o spovedanie generală, căci am multe păcate și nu le pot încă părăsi;


– Am căzut în desfrânare cu mai multe femei, tinere, căsătorite, văduve și chiar cu rude;


– Am tăcut onanie, sodomie și perversiuni sexuale multă vreme și nici acum nu m-am pocăit de aceste grele păcate, nici nu le-am spovedit până in prezent;


– Am făcut politică și dușmănie intre rude și colegi, am activat în organizații oculte și securitate, m-am răzbunat, am pârât, am corupt pe alții, nu iubesc pe Dumnezeu și pe oameni, nu fac milostenie și mă tem de moarte;


– Ca profesor de liceu și facultate am primit daruri și bani la examenele de admitere și am promovat elevii și studenții slabi la învățătură, luând mită și cadouri, iar în unele cazuri am corupt fetele să păcătuiască cu mine pentru a lua examenele;


– Ca medic am luat mită de la bolnavi ca să-i tratez, să-i operez, să le dau concedii medicale și să-i scot la pensie;


– Ca director de întreprindere, fabrică, școală, am luat mită ca să angajez noi salariați, am păcătuit cu femei ca să rămână în serviciu și m-am purtat rău cu oamenii, persecutând pe cei corecți și credincioși și favorizând pe cei ce-mi dădeau cadouri și bani;


– Mă lenevesc să merg regulat la biserică in sărbători, Duminica și in posturi, stau mult la televizor cu copiii mei, pierzând timpul de rugăciune și odihnă, sunt împietrit(ă) la inimă, nu mă rog aproape deloc, nu am lacrimi de pocăință, nu am răbdare în viață, mă supăr din nimic, îmi doresc moartea, smintesc pe cei din jur cu viața mea, nu mă tem de iad și nu iert din inimă;


– Am pierdut în zadar tinerețea, averea, sănătatea, tot ce mi-a dat mai scump Dumnezeu, și nu știu cum să mă pocăiesc și să dobândesc iertare, fiind bătrân, slab și păcătos. Însă am mare nădejde de mântuire, căci cred în mila lui Dumnezeu și în rugăciunile Maicii Domnului care se roagă neîncetat pentru cei păcătoși.


Acestea sunt păcatele mele cele mai mari pe care le-am făcut din copilărie și până acum, pentru care mă căiesc și-mi pare rău și cer iertare de la Dumnezeu, iar de la sfinția voastră, părinte, cer canon de pocăință și dezlegare, căci făgăduiesc să părăsesc păcatele mele și să pun început bun.


Ioanichie Bălan; Rânduiala Sfintei Spovedanii și a Sfintei Împărtășanii

Distribuie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *