Distribuie

Mărturisesc Domnului nostru Iisus Hristos, Preacuratei Sale Maici, tuturor sfinților Săi, sfântului înger, păzitorul vieții mele, și sfinției voastre, părintele meu duhovnicesc, toate păcatele mele de la ultima spovedanie, precum și păcatele mele cele mari din copilărie până acum, pentru care mă mustră conștiința:

Nu mulțumesc lui Dumnezeu ziua și noaptea pentru că m-a născut pe lume din părinți ortodocși și m-a luminat prin baia Sfântului Botez;


Nu mulțumesc lui Dumnezeu cu lacrimi de recunoștință că mi-a dat viață, suflet, credință, sănătate și mi-a adăugat anii până astăzi, ca să mă pot pocăi;


Nu slăvesc pe Dumnezeu Cel în Treime închinat și preamărit;


Sunt slab și îndoielnic în dreapta credință în Dumnezeu;


Nu mă silesc să mă întăresc mai mult în sfânta credință ortodoxă și în lucrarea faptelor bune, prin rugăciune și citirea cărților sfinte;

Mă îndoiesc uneori, în cugetul meu, de existența vieții veșnice și nu mă ostenesc mai mult pentru mântuirea sufletului meu;


Nu cunosc bine dogmele credinței ortodoxe în care m-am născut și botezat și nu mă silesc să iubesc mai mult pe Hristos și Biserica întemeiată de El;


Mă preocupă sectele religioase și mi se pare că toate sunt bune, neputând să deosebesc adevărul de minciună;


Am fost la adunări sectare și am apreciat unitatea și cântările lor;


Nu cunosc mai profund învățătura Bisericii și adâncul Ortodoxiei și nu mă rog lui Dumnezeu cu râvnă și credință;


Am în casă Biblie și cărți sectare fără cruce; discut uneori cu sectanți și mi se pare că și credința lor este bună;


Nu citesc cărți ortodoxe de explicare a credinței, nici nu mă silesc să slăvesc pe Iisus Hristos, Mântuitorul lumii;


Am primit sectanți în casă, am stat cu ei la masă;


Am primit daruri și ajutoare de la sectanți ca să părăsesc Biserica Ortodoxă;

Mă rog foarte puțin, dimineața și seara, acasă, la lucru și pe cale; nu am Ceaslov, Psaltire, Acatistier și cărți de rugăciuni ca să laud mai mult pe Dumnezeu și pe sfinții Lui;


Nu merg regulat la biserică, mai ales la Sfânta Liturghie în Duminici și sărbători, și nu am răbdare să stau la slujbă până la sfârșit;


Nu cunosc însemnătatea sfintelor slujbe din biserică, nici nu le prețuiesc cum se cuvine;


Nu postesc toate posturile de peste an, uneori nici miercurea și vinerea, mâncând de dulce și chiar carne, fără a mă teme de Dumnezeu.


Am îndemnat pe alți tineri, băieți și fete, să meargă Duminica la film, la distracții și am râs de cei care se rugau și mergeau la biserică;


Nu fac regulat metanii acasă, nu-mi fac nici canonul dat de duhovnic și nu mă spovedesc în fiecare post, ci foarte rar;


Nu doresc cu mare bucurie să primesc Sfânta Împărtășanie, nici nu mă silesc să fiu vrednic de ea;


Nu mă căiesc cu lacrimi când sunt oprit de duhovnic de cele sfinte, fiind împietrit la inimă;


Am căzut din copilărie, cu gândul, cu imaginația și cu trupul, în rușinoase și urâte păcate trupești;

Săvârșesc din anii de școală păcatul onaniei (malahiei); îl fac singur sau cu alți tineri, rar sau adeseori, și nu pot părăsi această grea patimă;


Am învățat și pe alți tineri acest păcat și l-am făcut și cu fete, încercând de mai multe ori să cad în desfrânare cu ele;


Am făcut acest urât păcat cu fete minore, cu rude apropiate și chiar cu animale, supărând foarte mult pe Dumnezeu;


Ca tânăr am căzut în desfrânare o dată sau de mai multe ori, cu una sau cu mai multe fete, silindu-le la păcate grele, fără să mă tem de pedeapsa lui Dumnezeu;


Am săvârșit păcate trupești împotriva firii (sodomie), o dată sau de mai multe ori și nu m-am spovedit la duhovnic de acest păcat;

Am făcut păcate trupești cu rude, cu femei de altă religie, cu fete minore, cu femei căsătorite etc., și le-am păzit să nu rămână însărcinate;


Am lăsat gravidă una sau mai multe fete și le-am silit să avorteze copiii, devenind astfel ucigaș de copii, fără să mă cutremur de mânia lui Dumnezeu;


Am păcătuit cu două surori, am căzut în desfrânare în zile de post, în sărbători și la marile praznice, în loc să merg la biserică și să mă pocăiesc cu lacrimi;


Cheltuiesc timpul liber la cinema, la teatru, la cârciumi, la nunți și petreceri lumești și stau la televizor câteva ore în fiecare seară, în loc să mă rog, să citesc cărți sfinte și să mă odihnesc;


Am privit la televizor și la video filme pornografice, pline de imagini de desfrânare și din cauza lor am căzut în grele păcate trupești;


Am înjurat de cele sfinte, hulind pe Dumnezeu;


Sunt robit de distracții, de beție, de televizor, de desfrânare, de vrăjitorie, deși știu că supăr pe Dumnezeu;


Am furat bani și obiecte scumpe de la părinți, de la rude și de la serviciu și nu am înapoiat cele furate;


Am deprins patima fumatului de tânăr și nu mă pot lăsa de ea, fumând în toate zilele și în posturi;


Port haine scumpe, sunt mândru, lacom, leneș la cele sfinte, răzbunător și nu iert pe aproapele meu;

Ca fată sunt mândră, luxoasă, clevetitoare, leneșă la cele sfinte, mincinoasă, certăreață cu părinți și cu aproapele și iert greu;


Îmi place să mă îmbrac după moda de azi, îmi tund și îmi vopsesc părul, fața, unghiile; fumez, mă port luxos, iubesc distracțiile, discotecile, dansul, filmele pornografice și anturajul cu băieți, smintind pe cei mai mulți prin comportarea mea;


Am ispitit pe băieți cu vorba și cu îmbrăcămintea și am căzut în desfrânare cu ei, făcând onanie sau alte păcate trupești, pierzându-mi fecioria și rămânând gravidă de minoră;


Am făcut avort și am îndemnat și pe altele la desfrânare și avort, netemându-mă de pedeapsa lui Dumnezeu;


Nu am ascultat de părinți și am fost blestemată de ei;


M-am certat cu părinții, cu rudele, cu prietenii și nu mi-am cerut iertare, sărutându-le mâna;


Am mers la biserică și am ascultat sfintele slujbe fiind certată cu cineva, când aveam ciclu și chiar după ce am căzut în desfrânare, sărutând sfintele icoane și luând anaforă;


Am mers la biserică, la școală și la serviciu coafată, machiată și cu îmbrăcăminte indecentă smintind pe mulți, și nu m-am rușinat de Dumnezeu și de oameni;


Nu iubesc sfânta rugăciune, cărțile sfinte, viața duhovnicească, biserica și mântuirea; ci mă interesează mai ales traiul bun, grija pentru trup, banii, averea, luxul, petrecerile, televizorul și toate cele trecătoare;


Mă rog foarte puțin acasă, la lucru și la biserică, nu am răbdare să citesc și să ascult cuvântul lui Dumnezeu;


Nu am învățat Crezul și Psalmul 50 pe de rost, nici rugăciunile începătoare, și mă lenevesc la rugăciune, la post, la metanii, la sfintele slujbe și la toată fapta bună;


Vorbesc de rău pe părinți, pe preoți, pe colegi, spun minciuni, fac glume urâte, râd de aproapele și divulg păcatele altora;


Am mers la nunți și la petreceri de noapte, unde am dansat, am fumat, m-am îmbătat, am vomitat, m-am mascat, am drăcuit și am căzut în desfrânare;


Am crezut în puterea diavolului, am mers la descântat, la deschis cartea — chiar la preoți — și am dat bani să mi se spună viitorul, să mi se ghicească, ba chiar eu însămi am făcut vrăji, am ghicit în cafea, în bobi și în cărți dejoc etc.;


Sunt zgârcit(ă), nu miluiesc pe cei săraci și nu ajut pe cei din suferință;


Ca student(ă), am mers la examene nespovedit și neîmpărtășit, fără să fac rugăciuni cu post, ca să-mi ajute Dumnezeu, încrezându-rnă în cunoștințele mele;


Am intrat la facultate cu daruri, cu bani și cu relații;


La studii mă comport cu mult orgoliu față de colegi și rude;


Mă îmbrac întotdeauna la modă, iubesc filmele, distracțiile, pornografia, televizorul, plimbările cu fete, desfrânarea, literatura erotică, filosofia raționalistă și ateistă, sportul, politica, practicile transcendentale etc.;


Nu am credință tare și profundă în Dumnezeu, nu iubesc oamenii, nu merg regulat la sfintele slujbe, mai ales Duminica, nici nu mă rog dimineața și seara, cu post și metanii, ca să fiu iertat și miluit de Dumnezeu;

Nu citesc Biblia și nici alte cărți sfinte ortodoxe, nu mă interesează cunoașterea profundă a Ortodoxiei, mă îndoiesc în credință și sunt indiferent și străin de trăirea vie, duhovnicească, în Hristos;


Nu iubesc din inimă, cu convingere interioară, pe Hristos, Biserica, Sfânta Cruce, Evanghelia, pocăința, rugăciunea, Sfintele Taine și pe oameni;


Nu mă silesc să-mi schimb viața, să mă rog mai mult, să mă dăruiesc total lui Hristos și aproapelui, să-mi jertfesc sănătatea, tinerețea, capacitatea intelectuală, puterea și voința spre slava lui Dumnezeu și slujirea oamenilor;


Nu citesc cărți sfinte de învățătură ortodoxă, ca să cunosc adevărul și să trăiesc frumusețea Ortodoxiei;


Studiez cu mult interes filosofia, literatura laică, știința, medicina, politica și dreptul, însă nicidecum teologia, care înalță sufletul la Dumnezeu și-l întărește în dreapta credință;


Sunt stăpânit(ă) de păcatul desfrânării, m-am împrietenit cu o fată și trăiesc cu ea în concubinaj, fără cununie religioasă și evit nașterea de copii practicând paza și avortul;


Sunt biruit de plăcerile trupești, păcătuiesc cu mai multe fete, practicând desfrânarea în felurite chipuri, fac onanie, citesc literatură erotică și merg la filme pornografice care ucid sufletul;


Ca studentă, trăiesc în desfrânare și concubinaj cu unul sau mai mulți colegi, nu vreau să nasc copii, mă ascund de părinți, nu mă spovedesc regulat la preot, nici nu spun toate păcatele din cauza rușinii și a mândriei, ca să nu știe nimeni viața mea intimă, ba încă m-am și împărtășit, o dată sau chiar de mai multe ori, cu nevrednicie;


Am păcătuit trupește cu studenți străini, creștini sau păgâni care nu cred în Hristos, am născut și copii cu ei și chiar vreau să mă căsătoresc cu unul din ei și să plec în țara lui, renunțând la părinți, la țară, la copii și, mai ales la credința ortodoxă în care m-am născut și botezat;


Am primit daruri de la străini ca să păcătuiesc cu ei și am făcut desfrânare în tot felul;


Mă îmbrac cu haine bărbătești și port fustă scurtă; mă machiez, îmi vopsesc părul, unghiile și fața, smintind pe cei din jurul meu și îndemnându-i la desfrânare;


Nu m-am spovedit și împărtășit deloc din copilărie, nu merg Duminica la biserică, nu mă căiesc de marile păcate în care mă aflu și sunt nehotărâtă în tot ce fac;


Mă ispitește gândul să plec din țară, să mă căsătoresc cu un străin și să adun bani și avere, apoi să revin acasă;


Mă chinuie îndoiala în credință, pofta desfrânării și mândria că sunt mai deosebită decât alte fete;


Mă luptă uneori gândul deznădejdii și al sinuciderii și chiar îmi doresc moartea; am încercat să mă sinucid o dată sau de mai multe ori, pentru că prietenul meu cu care am greșit m-a părăsit și are altă prietenă;


Fumez, beau mult, practic perversiuni sexuale cu colegii, sunt mereu tulburată, merg la vrăjitoare ca să mă iubească băieții, nu învăț pentru examene, am rămas corigentă și chiar am pierdut anul;


Am rămas gravidă de tânără și am avortat sau am vândut și abandonat copilul fără să spun nimănui, ca să nu mă știe nimeni;


Am intrat uneori în biserică necurată, m-am spovedit în grabă, n-am spus păcatele mari din cauza rușinii, iar uneori m-am împărtășit, fiind nepregătită;


Ca student practic, încă din liceu, gimnastică yoga, arte marțiale, karate, bahai, spiritism, ocultism, teosofie, budism și alte practici păgâne transcendentale, total străine de Ortodoxie și de creștinism;


Înjur de cele sfinte, mă îmbăt adesea, îmi bat soția cu care trăiesc în concubinaj, amân cununia religioasă și nașterea de copii și nu ascult de părinți și de preot, avortând mai mulți copii;


În facultate am participat la adunări sectare, am primit ajutoare de la ei și m-am lepădat de Biserica Ortodoxă, făcându-mă sectant(ă);


Nu sunt mulțumit în viață de nimic, îmi pare rău de tot ce fac, aș dori să mă pocăiesc, dar nu pot părăsi păcatele și nu știu cum și ce să fac ca să ies din această stare cumplită în care mă aflu;


Caut un duhovnic bun și nu găsesc, caut cărți bune ortodoxe, caut pe Hristos și nu știu unde să-L aflu și cum să mă apropii mai mult de Dumnezeu;


Nu m-am spovedit și împărtășit de când eram copil. De aceea, mă simt gol și pustiu la suflet și nemulțumit în viață.


Am amânat pocăința și spovedania, iar după ce am venit la spovedanie m-am împărtășit cu nevrednicie cu Sfintele Taine, înainte de facerea canonului primit, fiind certat(ă) cu aproapele.


Acestea sunt păcatele mele cele mai mari pe care le-am făcut din copilărie până acum, pentru care mă căiesc și-mi pare rău și cer iertare de la Dumnezeu, iar de la sfinția voastră, părinte, cer canon de pocăință și dezlegare, căci făgăduiesc să părăsesc păcatele mele și să pun început bun.


Arhim. Ioanichie Bălan; „Rânduiala Sfintei Spovedanii și a Sfintei Împărtășanii”, Editura Mănăstirea Sihăstria, 2010

Distribuie