Cuvânt de folos

Cuvintele sunt cărările faptelor

Stropirea cu apă sfințită la ce folosește?

stropirea cu apă sfințită
Distribuie

Stropirea cu apă sfințită este foarte des și în multe ocazii folosită de către preot. De fapt apa, ca element fundamental al creației, fiindcă se folosește la spălarea și curățirea fizică a trupului uman sau a celorlalte corpuri materiale, este asociată și lucrării de curățire spirituală, de spălare a urmelor lăsate de păcatele și fărădelegile oamenilor. Apa sfințită de preot poartă în ea puterea curățitoare și sfințitoare a harului dumnezeiesc. Când face sfințirea apei, preotul se roagă pentru ca "apa aceasta să se sfințească cu puterea, cu lucrarea și cu pogorârea Sfântului Duh", "pentru ca să se pogoare peste ea lucrarea cea curățitoare a Treimii celei mai presus de fire", "pentru ca să fie tămăduitoare sufletelor și trupurilor și izgonitoare a toată puterea cea potrivnică" și pentru ca prin gustarea și stropirea cu apa sfințită să ne trimită Dumnezeu ”binecuvântarea Sa, care spală întinăciunea patimilor".

Nu Dumnezeu are nevoie de apă sau de alte elemente materiale pentru a-Și trimite binecuvântarea și sfințenia Sa, ci omul are nevoie de ea pentru a primi lucrarea lui Dumnezeu. Pentru că este trup și suflet, pentru că are o constituție psihosomatică cum spunem, omul are nevoie de această îngemănare a spiritualului cu materialul, are nevoie de semne materiale care să indice prezența și lucrarea harului dumnezeiesc. Din același motiv omul își exprimă mulțumirea sa, cererea sa, dragostea prin semne materiale. Unei persoane pe care o iubim nu ne mulțumim numai să-i spunem acest lucru, ci facem dovada iubirii noastre prin daruri, prin semne care poartă încărcătura și măsura iubirii noastre. De aceea Dumnezeu a rânduit ca omul să se împărtășească de harul și puterea dumnezeiască, de Dumnezeu însuși prin intermediul unor elemente componente ale lumii noastre materia le. Astfel, ne împărtășim de Trupul și Sângele lui Hristos prin pâinea și vinul euharistic, primim lucrarea harului Sfântului Duh prin gustarea sau stropirea cu apă sfințită sau prin untdelemn sfințit, și așa mai departe.

Distribuie