Distribuie

Sufletele păcătoșilor trecând în viața viitoare fără să fi căpătat iertare de păcatele sale nu poate să scape de pedeapsă, care este o răsplătire dreaptă.

Țara noastră de sus, Patria Cerească sau Noul Ierusalim Ceresc, ne așteaptă cu porțile deschise ca să mergem și să intrăm într-însa unde să ne bucurăm pururea în acea veșnică fericire. Pentru a ajunge acolo însă ne trebuiesc aripi: dreapta credință si viețuire creștinească, sau: credința adevărată și fapte bune. Cei lipsiți de aceste aripi nu-și pot lua zborul acesta duhovnicesc, puternic și sunt opriți la Vămi. Aceasta am văzut-o chiar din istorisirile sfinților Părinți.

Cercetarea aspră la Vămi se face celor nespovediți, celor ce nu și-au mărturisit toate păcatele, celor care și-au ascuns faptele rele la mărturisire și celor ce n-au făcut roade vrednice de pocăință (Matei 3, 8), pentru curățirea de păcatele săvârșite. „Nici unul din noi locuitorii pământului – zice Sfântul Ioan Hrisostom – trecând în viața viitoare fără să fi căpătat iertare de păcatele sale nu poate să scape de pedeapsă, care este o răsplătire dreaptă. Dar precum aicea jos făcătorii de rele sunt aduși din închisoare la tribunale înlănțuiți, așa ieșind din viața aceasta toate sufletele vor fi aduse la înfricoșatul tribunal încărcați cu deosebite legături ale păcatelor lor. Părăsind viața aceasta ne vom arăta tribunalului înfricoșat, unde vom da răspuns de toate faptele noastre, și dacă vom fi rămași în păcate, ne vom supune întrebării și pedepsei.”

Așijderea sunt opriți la Vămi cei ce n-au avut bună credincioșie și fapte bune, milostenii multe, cu care să poată plăti la acei vameși pentru a putea trece în sus. Așa a pățit sufletul voievodului Taxiot; așa au pățit și pățesc sufletele păcătoșilor nepregătiți pentru intrarea în veșnicie.

din cartea: Judecata Particulară

Distribuie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *