Ortodox
Distribuie

Vedeți ce fel de iubire ne-a dăruit nouă Tatăl, ca să ne numim fii ai lui Dumnezeu, și suntem.” (I In 3, 1)

O, bunătate, o, iubire de oameni a lui Dumnezeu! O, cât de mult s-a înălțat iubirea lui Dumnezeu! O, cât de abundent s-a revărsat harul lui Dumnezeu! Bieții si oropsiții păcătoși au devenit fii ai lui Dumnezeu. Iată motivul uimirii Apostolului lui Hristos care exclamă: „Vedeți ce fel de iubire ne-a dărui nouă Tatăl, ca să ne numim fii ai lui Dumnezeu, și suntem” (I In 3, 1). Căci ce este mai uimitor, decât ca un păcătos să devină al lui Dumnezeu — dragostea lui Dumnezeu față de om a făcut acest lucru! Ce este mai preaslăvit, decât ca el să fie numit fiu al lui Dumnezeu — harul lui Dumnezeu i-a dat omului acest dar. Dacă este un fapt minunat să fii fiu al unui împărat pământesc, incomparabil mai slăvit este să fii fiul lui Dumnezeu, Împăratul cerurilor. Această cinste, slavă, vrednicie, noblețe și acest nume întrec rangurile lumii acesteia. Slavă lui Dumnezeu Celui iubitor de oameni pentru aceste daruri! Creștinii sunt fii ai lui Dumnezeu și „moștenitorii lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hristos” (Rom. 8, 17).

Dar, dacă sunt fii ai lui Dumnezeu, de ce ar trebui să se mai teamă? De ce ar trebui să se mai teamă de cei ce-i urăsc, de dușmani, de satana, de demoni, de moarte și de iad? Căci Dumnezeu este de partea lor: „Dacă Dumnezeu e pentru noi, cine este împotriva noastră?” (Rom. 8, 31). La Botez am primit acest mare dar al lui Dumnezeu. Atunci omul se naște din nou, de la Dumnezeu primind acest rang preaslăvit. Iubiți creștini, să ne aducem aminte de Sfântul nostru Botez, de această milostivire mare a lui Dumnezeu pe care am primit-o, căci ne-am făcut atunci fii ai lui Dumnezeu. Slavă lui Dumnezeu pentru aceasta!

Dar fiilor li se cere să fie asemănători cu părinții lor, căci: „Ce este născut din trup, trup este; și ce este născut din Duh, duh este” (In 3, 6). De aceea ar trebui și creștinii să se asemene cu Dumnezeu, ca cei ce s-au născut de la Dumnezeu. Să demonstrăm prin fapte că suntem fiii lui Dumnezeu! Dacă sfânt este Dumnezeu, sfinți să fim și noi; dacă drept este Dumnezeu, drepți să fim și noi; dacă bun este Dumnezeu Care „face să răsară Soarele și peste cei răi și peste cei buni și trimite ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți” (Mt. 5, 45), să fim buni și noi, să le facem bine prietenilor, dușmanilor, celor ce ne iubesc și celor ce ne urăsc; dacă este milostiv Dumnezeu, să fim milostivi și noi, arătând milă față de frații noștri aflați în necaz; dacă Dumnezeu urăște păcatul, să urâm și noi orice păcat, ferindu-ne de ele; dacă Dumnezeu ne iubește, să ne iubim și noi unul pe altul; dacă Dumnezeu ne lasă greșelile nouă, celor ce ne căim, să iertăm și noi greșelile oamenilor. La acestea ne îndeamnă Apostolul lui Hristos: „Fiți, dar, următori ai lui Dumnezeu, ca niște fii iubiți” (Efes. 5, 1). Atunci când vom arăta asemenea fapte în noi, vom fi fii adevărați ai lui Dumnezeu și moștenitori ai tuturor bunătăților făgăduite fiilor lui Dumnezeu, pe care le vom primi în Hristos Iisus, Domnul nostru. Amin.

Sfântul Tihon din Zadonsk; Scurte cuvinte de învățătură

Distribuie
Un comentariu la „Suntem fii ai lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hristos”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *