trâmbițele îngerilor
Distribuie

Așa credem, așa mărturisește Biserica și așa nădăjduim că la Judecata de Apoi vom vedea ceata începătoriilor, cum zic dumnezeieștii Părinți, și vor suna trâmbițele îngerilor. Că zice dumnezeiescul Ioan Gură de Aur: „De ai auzit pe apostolul că Domnul va veni întru glasul trâmbiței de apoi, să nu crezi că una va fi trâmbița!” Că auzi ce spune în Evanghelie: Va trimite pe îngerii Săi cu trâmbițe și vor suna, ca să deștepte pe cei morți de la începutul lumii până în ziua aceea. Așa zice Sfântul Ioan Gură de Aur: „Mulți vor fi îngerii, fără număr, nenumărate vor fi trâmbițele de aur care vor suna”.

Dar unde vor suna? Auzi ce spune Sfântul Grigorie Teologul: „Fiecare înger va suna în locul care l-a păzit pe pământ”. Ce zice Proorocul Moise în cântarea a doua? Și a pus numărul hotarelor, limbilor, după numărul îngerilor lui Dumnezeu. Ai auzit? Deci, fiecare hotar de țară, fiecare hotar de provincie, de regiune, de sat, fiecare oraș, fiecare mănăstire, toate au îngerii lor. Și fiecare înger va suna deasupra locului care i-a fost încredințat să-l păzească în veacul de acum pe acest pământ.

Și acești îngeri sunt din ceata începătoriilor sau a căpeteniilor, care este prima ceată a ierarhiei celei dintâi, după Sfântul și dumnezeiescul Dionisie Areopagitul, pe care Sfântul Ioan Damaschin îl numește „Pasărea cerului”.

Deci, când vor suna trâmbițele îngerilor, auzi ce spune dumnezeiescul Grigorie: „Ce trâmbițe vor fi acelea care vor fi sunate de milioane de îngeri? Care vor spinteca văzduhurile! Care vor despica mormintele! Care vor trezi morții cei din veac! Într-o clipeală de ochi îi vor întrupa, din cele patru stihii din care a fost corpul omenesc: din apă, din pământ, din foc și din aer.

Ce trâmbițe vor fi acelea care vor străbate pământul și vor ajunge în fundul iadului să cheme toate duhurile, toți dracii și pe toți cei păcătoși? Ce trâmbițe vor fi acestea, că și în sus vor suna, vor desface cerurile, și mai presus de toate cerurile va ajunge glasul lor să cheme toți îngerii cei fără de număr și toate cetele drepților la judecată?

Atunci se va împlini cuvântul marelui prooroc David, cel zis prin Duhul Sfânt: Chema-va cerul de sus și pământul de jos, ca să aleagă pe norodul Său. Când auzi că va chema cerul, înseamnă toate puterile îngerești; toți îngerii din cer se vor coborî la glasul trâmbiței. Iar când zice de pământul de jos, înseamnă toți oamenii de la zidirea lumii și toate duhurile răutății, care sunt în văzduh, pe pământ și în iad. Că zice: Chema-va cerul de sus și pământul de jos. Pentru ce? Ca să aleagă pe norodul Său.

Atunci va despărți pe cei drepti de cei păcătoși, după cum spune Scriptura, precum desparte păstorul oile de capre. Și vor merge cei ce au făcut cele bune în odihna și desfătarea cea veșnică, iar cei ce au făcut cele rele și nu s-au pocăit, în munca și osânda veșnică.

Așadar, să ne învrednicească mila și îndurarea lui Dumnezeu, să avem parte cu ceata îngerilor, împreună cu toți sfinții care au bineplăcut lui Hristos Dumnezeu, de fericirea cea fără margini, de bucuria și desfătarea în Duh Sfânt, în veacul cel viitor. Amin.

Cleopa Ilie, Ne vorbește părintele Cleopa vol. 6

Distribuie
2 comentarii la „Trâmbițele îngerilor la Judecata de Apoi”
    1. Toate vor trece dar cuvintele Mântuitorului nu va trece, se vor împlini ântocmai cum a spus Mântuitorul,să fim pregătiți, sfârșitul va veni când vrea Dumnezeu,nu când vrea omul. Dacă îl ai pe Dumnezeu în Treime în inima ta atunci nu trebuie să-ți fie teama de nimic! Hristos în inimile noastre!!!!! Amin!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *