Distribuie

Despre data exactă a celei de a doua veniri a Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Biserica Sa cea dreptmăritoare are numeroase mărturii biblice prin care dovedeşte că această dată nu a încredinţat-o Dumnezeu nici îngerilor, nici oamenilor şi nici chiar Fiului Său, ca om.

Iată care sunt cuvintele dumnezeieştii Scripturi: Iar de ziua şi de ceasul acela nimeni nu ştie, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. Şi precum a fost în zilele lui Noe, aşa va fi şi venirea Fiului Omului. Căci precum în zilele acelea dinainte de potop oamenii mâncau şi beau, se însurau şi se măritau… şi n-au ştiut până ce a venit potopul şi i-a luat pe toţi, la fel va fi şi venirea Fiului Omului… Privegheaţi, deci, că nu ştiţi în care zi vine Domnul vostru. Aceea cunoaşteţi, că, de-ar şti stăpânul casei la ce strajă din noapte vine furul, ar priveghea şi n-ar lăsa să i se spargă casa. De aceea şi voi fiţi gata, că în ceasul în care nu gândiţi, Fiul Omului va veni (Matei 24, 36-44, vezi şi v. 45-51).

Dacă nici îngerii din cer şi nici Fiul, ca om, nu ştiu cu precizie această dată, cum ar putea ea oare să fie cunoscută de către oameni? De aici înţelegem numai că trebuie să fim pururea cu mare grijă de mântuirea noastră, spre a fi pregătiţi pentru venirea Domnului, de vreme ce nu ştim nici ziua, nici ceasul când va veni Domnul şi nici ceasul sfârşitului nostru.

Că venirea Sa va fi pe neaşteptate şi prin surprindere, după cum ne-a prevenit Domnul, atunci când a spus: Drept aceea, privegheaţi, că nu ştiţi ziua, nici ceasul când vine Fiul Omului (Matei 25, 13).


Data exactă a venirii a doua a Domnului şi a sfârşitului lumii, nimeni nu o poate şti mai dinainte cu precizie. Mărturiile biblice în această chestiune sunt clare:


● Însuşi Mântuitorul a spus: Iar de ziua şi de ceasul acela nimeni nu ştie, nici îngerii din ceruri, nici Fiul (ca om), ci numai Tatăl… (Matei 24, 36-51).


● Iarăşi Mântuitorul, arătând neştiinţa noastră despre ziua şi ceasul sfârşitului şi a venirii Sale celei de a doua, zice: Drept aceea, privegheaţi, că nu ştiţi ziua, nici ceasul când vine Fiul Omului (Matei 25, 13).


● Nici chiar alte soroace ale timpului nu s-a dat a le şti cineva, după cum arată Mântuitorul, zicând către apostolii Săi: Nu este al vostru a şti anii sau vremile pe care Tatăl le-a pus în stăpânirea Sa (Fapte 1,7).


● Şi marele Apostol Pavel, arătând că nu i s-a dat omului să ştie soroacele, vremurile şi ceasul sfârşitului, zice: Iar despre ani şi despre vremuri, fraţilor, nu aveţi nevoie să vă scriem, căci voi înşivă ştiţi bine că ziua Domnului vine aşa, ca un fur noaptea (I Tes. 5, 1-2).


● Şi marele Apostol Petru, arătând acelaşi lucru despre neştiinţa noastră în cele ale sfârşitului şi venirii a doua a Domnului, zice: Iar ziua Domnului va veni ca un fur (II Petru 3, 10).


● Aşadar data venirii a doua a Domnului nu poate fi cunoscută mai dinainte cu precizie, căci precum fulgerul iese de la răsărit şi se arată până la apus, aşa va fi şi venirea Fiului Omului (Matei 24, 27).


Numai apropierea venirii a doua poate fi cunoscută după semnele care vor trebui să se arate: Pentru că nu voiesc, fraţilor, ca voi să nu ştiţi taina aceasta, ca să nu vă socotiţi pe voi înşivă înţelepţi; că împietrirea s-a făcut lui Israel în parte, până ce va intra tot numărul neamurilor. ( Rom. 11, 25 ); Copii, este ceasul de pe urmă, şi precum aţi auzit că vine antihrist, iar acum mulţi antihrişti s-au arătat; de aici cunoaştem noi că este ceasul de pe urmă. ( I Ioan 2, 18 ); vezi și Matei cap. 24; Apoc. 13, 1-18; 20, 1-10; II Tes. 2, 3-11.

Cleopa Ilie, Călăuză în credința ortodoxă

Distribuie
Un comentariu la „Va veni Domnul când nici nu o să știi”
  1. Daca spune o măicuță de la Mănăstirea Vladimirescu care a vizitat la Iași la Sfânta Cuvioasă Parascheva și în visul ei i-au spus s că lumea sa se pregătească pentru venirea și întâmpinarea Domnului peste 9 ani și acum au mai rămas 8 ani până la anul 2030!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *