Distribuie

Prin toți proorocii, Dumnezeu i-a chemat la pocăință pe toți păcătoșii. Prin proorocul Maleahi, El îi cheamă astfel: Întoarceți-vă către Mine, și Eu Mă voi întoarce către voi, zice Domnul Savaot (Mal. 3/7).

Prin Proorocul Ieremia, El îi mustră astfel: Așadar să se întoarce fiecare de la calea lui cea rea; îndreptați-vă căile și purtările voastre (Ier. 18, 10).


Prin proorocul Isaia, El zice: Eu sunt Domnul, și nu este alt Dumnezeu afară de Mine. Dumnezeu drept și izbăvitor nu este altul decât Mine. Întoarceți-vă către Mine și veți fi mântuiți, voi cei ce locuiți ținuturile cele mai îndepărtate ale pământului! (IS. 45, 21-22)


Prin proorocul loil, Dumnezeu cheamă la pocăință zicând: Întoarceți-vă la Mine din toată inima voastră, cu postiri, cu plâns, cu tânguire. Sfâșiați inimile și nu hainele voastre, și întoarceți-vă către Domnul Dumnezeul vostru, căci El este milostiv și îndurat, încet la mânie și mult-milostiv și-l pare rău de răul pe care L-a trimis asupra voastră (loil 2, 12-13).


Prin proorocul Zaharia, Dumnezeu cheamă la pocăință zicând: Întoarceți-vă către Mine, zice Domnul Savaot (Zah. 1, 2).


Iar prin proorocul Iezechiel, El zice: Căci Eu nu voiesc moartea celui ce moare. Pocăiți-vă și vă întoarceți de la toată necucernicia și necredința. De ce să muriți voi, casa lui Israel? (Iez. 18, 30-31)

Înaintemergătorul a fost un prooroc al pocăinței. Însuși Mântuitorul a venit și a propovăduit pocăința și iertarea păcatelor: Veniți la Mine, toți cei osteniți și împovărați, și Eu vă voi odihni pe voi (Matei 11, 28). Dumnezeiescul Gură de Aur, tâlcuind acest verset, zice: „Nu cutare și cutare, ci toți veniți la Mine, toți cei împovărați, toți cei întristați, toți cei cu păcate! Veniți, nu ca să vă pedepsesc, ci ca să vă iert păcatele! Veniți, nu pentru că am nevoie să Mă slăviți, ci pentru că doresc mântuirea voastră. Că Eu vă voi odihni pe voi! N-a spus numai: Vă voi mântui, ci ceea ce-i cu mult mai mult: Vă voi da deplină odihnă!” Mai mult, pentru a-Și arăta marea Sa iubire de oameni și pentru a-i face pe păcătoși să se grăbească spre pocăință, El le descoperă tainele cerului: Că așa și în cer va fi mai multă bucurie pentru un păcătos care se pocăiește, decât pentru nouăzeci și nouă de drepți, care n-au nevoie de pocăință (Luca 15, 7).


Dumnezeu nu Se pleacă degrab spre cei ce păcătuiesc, ci le dă timp de pocăință pentru vindecarea și îndreptarea greșelii” spune Sfântul Nil. Propovăduirea Apostolilor a avut drept scop propovăduirea pocăinței la toate neamurile, începând de la lerusalim: …că așa este scris și așa trebuie să pātimească Hristos și așa să învieze din morți a treia zi. Și să se propovãduiască în numele Său pocăința spre iertarea păcatelor la toate neamurile, începând de la lerusalim (Luca 24, 47).

Distribuie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *