Cuvânt de folos

Cuvintele sunt cărările faptelor

despre LINIȘTE

Ferice de cei ce sunt surzi la zgmotul lumii dar aud șoapta dulce a Duhului Sfânt.