Distribuie

În povestirea ce urmează se arată milostivirea pe care a avut-o Cuviosul Martirie față de un sărac plin de răni. De fapt, Martirie Îl ducea în spatele său pe Hristos, Care luase chipul acestui sărac.

În pământul Savoriei a fost un călugăr, Martirie, iubitor de săraci, milostiv, tânăr cu vârsta, dar bătrân cu mintea și având viață curată. Deci, acesta avea un obicei de mergea de la mănăstirea sa în alta, la un părinte duhovnicesc, pentru rugăciune.


Odată, mergând el, a aflat un sărac zăcând pe cale și plin de răni, vrând să meargă și el în aceeași mănăstire, dar nu putea, din pricina slăbiciunii sale. Și, fiindu-i milă fericitului Martirie de el, și-a întins mantia sa și, luându-l cu dragoste, l-a dus pe el în spate. Iar când s-a apropiat de mănăstire, părintele lui cel duhovnicesc, care cu ochi proorocești îl văzuse pe el, îndată a strigat către călugării săi, zicând:


— Alergați degrabă și deschideți porțile mănăstirii că vine fratele Martirie, aducând pe Dumnezeu!


Și ajungând fratele la poarta mănăstirii, S-a coborât săracul din spatele lui și I S-a arătat lui având chipul precum este zugrăvit în icoane Izbăvitorul neamului omenesc, Mântuitorul Iisus Hristos, Care Se ridica la cer sub privirea lui Martirie. Iar pe când Se înălța, a zis către dânsul:


— O, Martirie, tu nu M-ai trecut pe Mine cu vederea pe pământ, nici Eu pe tine la cer nu te voi trece cu vederea. Tu acum ai căutat cu milă spre Mine, dar Eu în veci te voi milui pe tine!

Și acestea zicând, Domnul S-a făcut nevăzut.


Deci, intrând Martirie în mănăstire, i-a zis lui părintele cel duhovnicesc:


— Frate Martirie, unde este Acela pe Care L-ai adus?


— De aș fi știut Cine este, m-aș fi ținut tare de picioarele Lui.


Atunci a spus tuturor călugărilor ceea ce se săvârșise. Și l-a întrebat pe el părintele, zicându-i:


— Oare El ți se părea greu ție, fiule?


— Nu, părinte! Când Îl duceam, nu simțeam nici o greutate. Că duceam pe Acela Care mă poartă pe mine, Care poartă pe toată lumea cu neosteneală, și Care numai prin cuvânt le ține pe toate.


din cartea: Fapte de milostenie

Distribuie